اتوبار و باربری منطقه ۱۶تهران : منطقه ۱۶ تهران در جنوب حوزه ی مرکزی شهر تهران واقع شده است. و از شلوغ ترین و پر رفت آمدترین مناطق شهری تهران است . منازل مسکونی زیاد و سازمان های اداری مختلفی در این منطقه از شهر قراردارند . همچنین وجود ایستگاه راه آهن و ترمینال جنوب و شوش در قسمت شمال این منطقه سبب شده است که نیاز به باربری و اتوبار در این منطقه به چشم بخورد . از این رو آربی بار آماده ارائه خدمات باربری و اتوبار خود در منطقه ۱۶تهران می باشد .