اتوبار و باربری منطقه 7 تهران : منطقه هفت تهران یکی از مهمترین مناطق در تهران است که رفت و آمد و تردد در این منطقه از تهران بیشتر به چشم می خورد . علاوه بر منازل ،سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی  زیادی  که در این منطقه وجود دارند نیاز به باربری را دوچندان بیشتر کرده است . به همین علت آربی بار خدمات خود را در خصوص باربری و اتوبار  در منطقه 7 تهران اجرا کرده است تا در کمترین و سریعترین زمان ممکن به انجام برساند .