اتوبار و باربری منطقه 8 تهران : منطقه هشت تهران از پرجمعیت ترین و مهمترین مناطق شهر تهران به شمار می رود .سازمان ها و ادارات زیادی در این منطقه از شهر تهران وجود دارند و همچنین به دلیل پرجمعیت بودن منازل مسکونی زیادی در این منطقه از شهر تهران به چشم می خورد که به همین علت نیاز به باربری در این منطقه بیشتر است .  این رو آربی بار تصمیم بر این داشته تا خدمات باربری و اتوبار خود را با رعایت نکات ایمنی در منطقه 8 تهران در سریع ترین زمان و به صورت تخصصی ارائه دهد.