اتوبار و باربری منطقه 11 تهران : منطقه یازده تهران از مهمترین بخش های مرکزی کلان شهر تهران است .به دلیل وجود مراکز نظامی و سیاسی  چون نهاد ریاست جمهوری و..همچنین  سازمان های دولتی و خصوصی دولتی و خصوصی زیادی در این منطقه از شهر تهران وجود دارند. و همچنین به دلیل نزدیک بودن به را آهن نیاز به باربری در این نکته از شهر بیشتر به چشم می آید .از این رو آربی بار اقدامات خود را در خصوص خدمات باربری و اتوبار در منطقه 11 تهران  به اجرا گذاشته است و  خدمات باربری را با رعایت تمام اصول و نکات ایمنی در سریعترین زمان ممکن ارائه می دهد.