اتوبار و باربری منطقه 12 تهران : منطقه دوازده تهران در مرکز شهر تهران قرار گرفته است و از قدیمی ترین مناطق شهر تهران به شمار می رود . قرار گرفتن بازار تهران و نهاد ها و مراکز دولتی و وزارتخانه ها سازمان های خصوصی و شرکت ها در  منطقه 12 تهران نیاز به باربری را بیشتر کرده است . بنابرین آربی بار برای سهولت در کار باربری عموم مردم خدمات باربری و اتوبار خود را در منطقه 12 تهران به صورت تخصصی و در سریع ترین زمان ممکن ارائه می دهد.