اتوبار و باربری منطقه 3 تهران : منطقه سه تهران  ازپرترددترین و شلوغترین مناطق تهران است  . وجود ادارات و سازمان های مختلف اعم از دولتی و خصوصی که در این منطقه از شهر تهران وجود دارند نیاز به خدمات رسانی سریع در این منطقه را بیش تر کرده است . از این رو آربی بار تصمیم بر این داشته تا خدمات باربری و اتوبار خود را در منطقه 3 تهران به صورت سریع و کاملا تخصصی در   کمترین زمان ممکن ارائه دهد.